Fartyget:
Ernesto Fassio Jr. senare Albacruz
Oljetanker 12.607 ton
Längd 566´2"= 172,68 m
Bredd 73´1"= 22,3 m
Djupgående 31´11/4" = 9,5 m
Maskin 2 st ångturbiner om sammanlagt 10.000 Shp
Fart 16 knop

Varvet
Cant. Nav. Riuniti-Ancona. Fartyget byggt 1954-6 d.v.s. färdigställt i juni 1954

Redare
Villain & Fassio & Cie.
Internationale di Genova
Soc.Rinite de Nav. S.P.A.
Genoa Italy
Rederiet finns inte kvar enligt nuvarande register.

Lloyds Register of Shipping
Första gången fartyget omnämnes i registret är i registerboken från 1955 och sista gången det förekommer är i registret från 1969 -70, och då fortfarande med Genua som angiven hemmahamn. Efter kontakter med Lloyds Register i London har jag fått fram följande: Fartyget såldes i juni 1969 till Gosford Marine Panama S.A. och fick det nya namnet ALBACRUZ med Monrovia, Liberia som hemmahamn.

Detta har hänt
Den 14 januari 1970 rapporterades fartyget sjunkande på en ungefärlig position Latitud. 40N, Longitud. 17W, och därefter att fartyget brutits i två delar och sjunkit ungefär 300 naut.mil väster om Lissabon i Portugal. Där vilar nu resterna av fartyget på Atlantens botten. Vattendjupet i denna del av Atlanten är mer än 4000 meter. Några uppgifter om vad som hänt besättningen har ej gått att få fram. De kan naturligtvis ha räddat sig i livbåt nr 2. Eftersom livbåt nr 1 upphittades flytande upp och ned med avslitna surrningar och rejält tillknycklad, är den rimliga förklaringen att denna kan ha slitit sina surrningar och flutit upp när fartyget sjönk. Den har förmodligen även blivit påseglad av något annat fartyg när den låg och drev utanför Portugals kust.

Äntligen en bild
När jag nu i sept. 2010 googlade på fartygsnamnet kunde jag till slut hitta bilder på rederiets fartyg, som någon rotat reda på. Vissa uppgifter stämmer inte med dem jag hade tidigare, men vad som är rätt eller fel spelar kanske inte så stor roll. Fartyget på nedanstående bild uppges heta Ernesto Fassio och är sjösatt i maj 1953. Det duger för mej. På bilden kan man i alla fall se att det finns 4 livbåtar av sammma typ och storlek, så vi hoppas fortfarande att besättningen överlevt i någon av de övriga 3.

Till Sverige
Från en svensk vintanker spanar en Skånsk sjöman, och upptäcker en upp och nedvänd livbåt som ligger och driver. Man stoppar och bärgar den, varefter ägarrederiet kontaktas. Eftersom de inte gör några anspråk på båten, kan den Skånske sjömannen behålla sitt sjöfynd. När fartyget senare ligger i Göteborg för att lossa sin vinlast, ombesörjer vår Skånske vän en lastbilstransport hem till systerns lilla torp i Vitaby på Österlen. Själv vänder han tillbaka på en ny resa till medelhavets vinproducenter. Och under den resan dör han i hjärtinfarkt, och livbåten blir liggande i Vitaby under flera år. Till den 6 mars 1977, då jag för 700 kr blev ägare, och med traktor och vagn fraktade hem båten till stugan i Bontofta.

Det förekommer mycken vidskepelse bland sjömän. Att man inte skall vissla ombord t.ex. Eller att en båt aldrig får döpas om...Det kanske ligger något i det...

staffan@sendel.se Till toppen Till Toppen